Wat Pha Sorn Kaew

Wat Pha Sorn Kaew

Sunset at Khao Kho

Just before sunset at Khao Kho

Trees at Khao Kho Palace

Sri Dit waterfall at Khao Kho park

View from Pino Latte Resort